mirosya: (zaivi)
[personal profile] mirosya
Мама вранці нарахувала 40 автобусів, що їхали повз нас в Київ
Каже, дивувалась ще, чого вони там всі стрижені?
Вірогідно, це мартусівські зеки
" #‎ЄвроМайдан‬ Тітушки і злочинці, яких випустили з тюрми у Мартусівці Київської області почали погроми і мародерство в селах поблизу Бориспільської траси.
У Ревному вони розгромили дитсадок і церкву, зараз добралися до села Щасливого."


День.
Лесь прийшов з продовжено раніше. Чого? Сказали іти додому. Збори батьківські теж відмінили.
Вчора ввечері подзвонила піаністка, скзала, що сьогодні не буде заняття. Вони живуть у військовому містечку, їм сказали виїхати, бо там склади зброї тощо. Вона останьою маршруткою з Києва до мами кудись малу повезла, а повернутися вже нічим. Це 18 годин вечора.


Вечір
Смснула Богдану, щоб купив хліба пару буханок і молока 4 літра (для йогурта Улі, частину можна сквасити і пекти якісь хлібці, у випадку чого). Потім згадала, що майонез він доїв, теж написала, щоб купив. Він в Сільпо працює, подумала, що без черги може якось промутиться і у великих магазинах не могли все розкупити. Хрєнушки. Відповів, що нічого з того, що прошу - немає. Бугик?

Дуже вечір.
Влад взяв мачете, взягнув шолом велосипедний і поїхав в Петровське, перевірити обстановку. Село ж наше в Бориспільському районі. Гнідин поруч, Мартусівка, Щасливе...

 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2014

S M T W T F S
      1
234 5 6 78
910 11 12 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios